16.11.2023
ჟურნალი "ლოგოსი" N10

ცენტრის პერიოდული ჟურნალია „ლოგოსი“ (მთავარი რედაქტორი: აკადემიკოსი დავით მუსხელიშვილი). გამოიცა მე-10 ნომერი, რომელშიც წარმოდგენილია სამეცნიერო სიმპოზიუმის - „მარადიული ღირებულებები და მარად ცვალებადი სამყარო“ - მასალები.

ჟურნალი "ლოგოსი" N10.pdf

 © ICCS, 2011